معماری خانه‌های مدرن آمریکایی (بخش هفتم) خانه‌ی راک‌وود، پورتلند، اریگون ۱۹۸۴ - ۱۹۸۶

۱۶ مرداد ۱۳۹۶|معماری امروز دسته|تگ ها , , , , , , , , , , , , |