استنلی سایتوویچ خانه‌ی ناپولی / لوس گاتوس، کالیفرنیـــا ۱۹۸۷-۱۹۹۰

۱۶ مرداد ۱۳۹۶|معماری امروز دسته|تگ ها , , , , , , , , , , , , |