خانه‌ی پاوندریج دفتر معماری حریری - حریری / نیویورک / ۱۹۹۹ – ۲۰۰۲

۳۰ شهریور ۱۳۹۶|شیشه, مدرن, مسکونی, معماری امروز دسته|تگ ها , , , , , , , , |