ادارات مرکزی شرکت گاز طبیعی اسپانیا، بارسلونا معماران: دفتر معماری EMBT: انریک میرالس و بِنِدِتا تالیابوئه

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۷:۵۲ +۰۳:۳۰ ۱۱ مرداد ۱۳۹۶|معماری امروز دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , |

بازار سانتا کاترینا بارسلونا / معمار:EMBT

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۷:۵۷ +۰۳:۳۰ ۴ مرداد ۱۳۹۶|معماری امروز دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , , |