فراخوان جایزۀ سال ۲۰۱۸ یونسکو آسیا-اقیانوسیه برای حفاظت میراث فرهنگی

۱۳۹۶-۱۲-۸ ۱۷:۱۷:۱۲ +۰۳:۳۰ ۸ اسفند ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

کمیسیون ملی یونسکو در ایران اعلام نمود:

فراخوان بنیاد سرمایه انسانی و آموزش برای توسعه آسیا ( HEAD Foundation)، در زمینه حمایت از طرح‌های پیشنهادی در حوزه آموزش

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۷:۵۱ +۰۳:۳۰ ۱۵ مرداد ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |

نشست خاستگاه باغ ایرانی: پاسارگاد انجمن مفاخر معماری ایران

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۸:۱۶ +۰۳:۳۰ ۶ تیر ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |