بررسی تحلیلی معماری بومی گیلان؛ جلگه شرقی (نمونه موردی: خانه‌ی خانواده‌ی پرمهر)

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۷:۴۲ +۰۳:۳۰ ۹ شهریور ۱۳۹۶|آموزش, چوب دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , , , , |

چوب، این میراث کهن معماری روستایی گیلان، معماری سبز ، پویا میریوسفی

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۷:۴۳ +۰۳:۳۰ ۷ شهریور ۱۳۹۶|چوب دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , |

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان برگزار می‌نماید:

سخنرانی فرآیند طراحی و ساخت مساجد(از آرمان تا واقعیت)

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۷:۴۷ +۰۳:۳۰ ۱۹ مرداد ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |