بیست و هشتمین گفتگوی اجتماعی تهران امید دارد با موضوع “توان یابان و حق بر شهر”

۱۳۹۷-۴-۲۹ ۰۴:۵۸:۰۷ +۰۴:۳۰ ۲۹ تیر ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |

نشست پایانی مجتمع های تجاری چندمنظوره و کیفیت زندگی شهروندان

۱۳۹۷-۴-۹ ۰۴:۵۱:۴۳ +۰۴:۳۰ ۹ تیر ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |

نشست سوم مجتمع های تجاری چندمنظوره و کیفیت زندگی شهروندان

۱۳۹۷-۳-۲۶ ۰۵:۲۶:۱۳ +۰۴:۳۰ ۲۶ خرداد ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |