فراخوان جایزه ساختمان سال ایران ۱۳۹۶: آخرین مهلت ثبت نام ۲۴ اسفند

۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ،۱۵:۴۳:۳۸ +۰۰:۰۰۱۶ اسفند ۱۳۹۶|دسته‌ها: مسابقات|برچسب‌ها: , , , , , |

خط و رسم معماران ایرانی برای رقبای خاورمیانه‌ای

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۷:۳۰ +۰۰:۰۰۷ آذر ۱۳۹۶|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|برچسب‌ها: , , , , , , , , |

فراخوان جایزه دویست میلیون ریالی ساختمان سال ایران (۱۳۹۶)

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۷:۳۴ +۰۰:۰۰۱۸ مهر ۱۳۹۶|دسته‌ها: مسابقات|برچسب‌ها: , , , , , , , , |

فیلم: موج جدید بازدیدهای حضوری داوران جایزه ساختمان سال ایران از بناها

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۸:۴۱ +۰۰:۰۰۲۰ اسفند ۱۳۹۵|دسته‌ها: سینمای معماری|برچسب‌ها: , , , , , |