توسط مان معماران صورت گرفت:

راه‌اندازی نخستین کتابفروشی تخصصی معماری و شهرسازی اصفهان

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۸:۰۱ +۰۳:۳۰ ۲۸ تیر ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

انتشار کتاب “زبان تخصصی برای دانشجویان معماری” | سید امیر سعید محمودی

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۸:۳۲ +۰۳:۳۰ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , |