نشستی با مؤلفین کتاب حافظیه و شعر گدار

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۷:۳۰ +۰۰:۰۰ ۷ آذر ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , |

توسط مان معماران صورت گرفت:

راه‌اندازی نخستین کتابفروشی تخصصی معماری و شهرسازی اصفهان

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۸:۰۱ +۰۰:۰۰ ۲۸ تیر ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

انتشار کتاب “زبان تخصصی برای دانشجویان معماری” | سید امیر سعید محمودی

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۸:۳۲ +۰۰:۰۰ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , |