انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می کند:

باغ جهانی فین کاشان

۱۳۹۷/۲/۱۶ ،۲۳:۲۶:۲۰ +۰۰:۰۰ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

مسجد و مدرسه آقا بزرگ در کاشان مرضيه طبائيان

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۷:۴۷ +۰۰:۰۰ ۱۹ مرداد ۱۳۹۶|آموزش دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , |

خانه‌ی تاریخی طباطبایی‌ها، کاشان مرضیه طبائیان

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۸:۰۰ +۰۰:۰۰ ۳۱ تیر ۱۳۹۶|آموزش دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

پلی میان دیروز و امروز محبوبه شیرین‌‌‌بیان

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۸:۰۸ +۰۰:۰۰ ۱۳ تیر ۱۳۹۶|پروژه‌های معماری داخلی, خاورمیانه, مسکونی دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

بارگذاری پست های بیشتر