انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می کند:

باغ جهانی فین کاشان

۱۳۹۷-۲-۱۶ ۲۳:۲۶:۲۰ +۰۴:۳۰ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

مسجد و مدرسه آقا بزرگ در کاشان مرضیه طبائیان

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۷:۴۷ +۰۳:۳۰ ۱۹ مرداد ۱۳۹۶|آموزش دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , |

خانه‌ی تاریخی طباطبایی‌ها، کاشان مرضیه طبائیان

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۸:۰۰ +۰۳:۳۰ ۳۱ تیر ۱۳۹۶|آموزش دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

پلی میان دیروز و امروز محبوبه شیرین‌‌‌بیان

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۸:۰۸ +۰۳:۳۰ ۱۳ تیر ۱۳۹۶|پروژه‌های معماری داخلی, خاورمیانه, مسکونی دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

بارگذاری پست های بیشتر