توسط طرحی از پویا خزائلی پارسا و کامرون سینکلر انجام خواهد پذیرفت

ساخت مدرسه‌ی کم هزینه برای سه هزار کودک سوری

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۸:۰۳ +۰۳:۳۰ ۲۶ تیر ۱۳۹۶|معمار معاصر دسته بندی ها|برچسب ها: |

کوربو در ایران معرفی پروژه‌ی پویا خزائلی پارسا در مجلّه‌ی دوموس

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۸:۰۵ +۰۳:۳۰ ۱۹ تیر ۱۳۹۶|معماری امروز دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |