چگونه مسابقه معماری زیستا بدون مدیر مسابقه ، مورد تأیید دبیرخانه‌ی مسابقات واقع شده است؟ / آیا مسابقات در حال تنزل به جایگاه روشی تبلیغاتی برای شرکتها شده‌اند؟

۱۳۹۷/۱/۱۵ ،۱۸:۴۰:۲۴ +۰۰:۰۰ ۱۵ فروردین ۱۳۹۷|نقد و نظریه دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

فراخوان مسابقه معماری زیستا: راهکارهای معمارانه برای عبور از بحران

۱۳۹۷/۱/۱۵ ،۱۴:۱۴:۴۸ +۰۰:۰۰ ۱۵ فروردین ۱۳۹۷|مسابقات دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , |