گزارش اعلام نتایج آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷

۱۳۹۷-۵-۱۳ ۲۲:۳۳:۱۳ +۰۴:۳۰ ۱۳ مرداد ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |

نشست بررسی نقش، جایگاه و امکان سنجی تشکلهای غیر دولتی و مردم نهاد و مشارکت عمومی در تحقق طرح های توسعه و عمران

۱۳۹۷-۵-۶ ۰۴:۰۵:۱۸ +۰۴:۳۰ ۶ مرداد ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |

وزارت راه و شهرسازی برگزار می کند:

سلسله نشست های معماری شهرسازی با موضوع خدمات نسل نوین طرح های توسعه عمران

۱۳۹۷-۳-۸ ۰۴:۳۱:۱۳ +۰۴:۳۰ ۸ خرداد ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

تمام آن چیزی تاکنون در مورد کمیته اعتلای معماری ایران می‌دانیم: هدف، اعضاء ، دبیرخانه

۱۳۹۷-۳-۴ ۰۲:۵۶:۴۳ +۰۴:۳۰ ۴ خرداد ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی برگزار می کند:

تحولات جمعیتی شهری و روستایی در ایران

۱۳۹۷-۲-۲۹ ۰۵:۵۰:۵۴ +۰۴:۳۰ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

سخنرانی وزیر راه شهرسازی پیرامون توسعه مدرن در ایران

۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۲:۱۸:۱۰ +۰۳:۳۰ ۱۱ بهمن ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

ایرج اعتصام: بافت‌های قدیمی در دوره پست مدرنیسم جای خود را به تک‌بناها دادند

۱۳۹۶-۲-۹ ۲۰:۳۵:۵۹ +۰۴:۳۰ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶|نقد و نظریه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |