سرمشق های توسعه/ راهبردها و جایگزین هایی برای ایران زمین

۱۳۹۷-۷-۱۰ ۰۰:۱۵:۵۰ +۰۳:۳۰ ۱۰ مهر ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

چهل و نهمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار سه شنبه برگزار می شود

۱۳۹۷-۶-۱۷ ۰۵:۴۵:۲۵ +۰۴:۳۰ ۱۷ شهریور ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |

گزارش اعلام نتایج آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷

۱۳۹۷-۵-۱۳ ۲۲:۳۳:۱۳ +۰۴:۳۰ ۱۳ مرداد ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |

نشست بررسی نقش، جایگاه و امکان سنجی تشکلهای غیر دولتی و مردم نهاد و مشارکت عمومی در تحقق طرح های توسعه و عمران

۱۳۹۷-۵-۶ ۰۴:۰۵:۱۸ +۰۴:۳۰ ۶ مرداد ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |

وزارت راه و شهرسازی برگزار می کند:

سلسله نشست های معماری شهرسازی با موضوع خدمات نسل نوین طرح های توسعه عمران

۱۳۹۷-۳-۸ ۰۴:۳۱:۱۳ +۰۴:۳۰ ۸ خرداد ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

تمام آن چیزی تاکنون در مورد کمیته اعتلای معماری ایران می‌دانیم: هدف، اعضاء ، دبیرخانه

۱۳۹۷-۳-۴ ۰۲:۵۶:۴۳ +۰۴:۳۰ ۴ خرداد ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی برگزار می کند:

تحولات جمعیتی شهری و روستایی در ایران

۱۳۹۷-۲-۲۹ ۰۵:۵۰:۵۴ +۰۴:۳۰ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

بارگذاری پست های بیشتر