مروری بر تولید‌کنندگان کوچک و متوسط ایتالیایی: پرونده‌ی موروسو هنر معماری

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۸:۰۸ +۰۳:۳۰ ۱۳ تیر ۱۳۹۶|طراحی صنعتی دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , |

صندلی رحمی | ارو سارینن علیرضا صالح‌راستین

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۸:۰۹ +۰۳:۳۰ ۱۲ تیر ۱۳۹۶|طراحی صنعتی, معمار معاصر دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , |

نگاهی به زندگی و آثار ارو سارینن هنر معماری

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۸:۰۹ +۰۳:۳۰ ۱۲ تیر ۱۳۹۶|طراحی صنعتی, معمار معاصر دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , |

استادیوم موزِس مابهیدا هنر معماری

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۸:۰۹ +۰۳:۳۰ ۱۲ تیر ۱۳۹۶|آموزش دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , |

استادیوم ساکر سیتی (شهر فوتبال) هنر معماری

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۸:۱۰ +۰۳:۳۰ ۱۲ تیر ۱۳۹۶|آموزش دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , |

استادیوم‌های جام جهانی آفریقـــــای جنوبی ۲۰۱۰ هنر معماری

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۸:۱۰ +۰۳:۳۰ ۱۰ تیر ۱۳۹۶|آموزش دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , |

دیگر ورزشگاه‌های المپیک پکن ۲۰۰۸ هنر معماری

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۸:۱۰ +۰۳:۳۰ ۱۰ تیر ۱۳۹۶|آموزش دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

بارگذاری پست های بیشتر