انیمیشن دفتر نیما مکاری و همکاران از طرح موزه جامع حرم رضوی: رتبه نخست مسابقه

۱۳۹۷-۷-۹ ۰۲:۱۹:۱۷ +۰۳:۳۰ ۹ مهر ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: |

معرفی رتبه نخست مسابقه موزه جامع حرم رضوی: نیما مکاری اول شد، کامران دیبا دوم

۱۳۹۷-۷-۹ ۰۲:۱۲:۱۱ +۰۳:۳۰ ۹ مهر ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: |

سمینار تخصصی معماری از پروسه تا پروژه با دکتر نیما مکاری

۱۳۹۷-۵-۵ ۰۴:۴۱:۱۸ +۰۴:۳۰ ۵ مرداد ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |

توضیحات تکمیلی داوران مسابقه‌ی میدان امام تنکابن پیرامون شبهه‌ی کپی بودن برخی از آثار برنده

۱۳۹۶-۱۲-۹ ۱۵:۵۵:۴۸ +۰۳:۳۰ ۹ اسفند ۱۳۹۶|مسابقات دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |