فراخوان مقاله: دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی

۱۳۹۷/۷/۱۳ ،۰۴:۴۳:۴۰ +۰۰:۰۰۱۳ مهر ۱۳۹۷|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|برچسب‌ها: , , , |

راه‌اندازی سامانه جامع پاسخ‌گویی ۰۹۶۶۲ برای ارتباط مردم با سازمان میراث‌فرهنگی

۱۳۹۷/۷/۲ ،۰۱:۲۲:۵۷ +۰۰:۰۰۲ مهر ۱۳۹۷|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|برچسب‌ها: , , |

کارگاه آموزش عالی مطالعات عالی بافت های تاریخی برگزار می کند

۱۳۹۷/۲/۱۴ ،۰۶:۳۹:۲۰ +۰۰:۰۰۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|برچسب‌ها: , , |

فراخوان جایزۀ سال ۲۰۱۸ یونسکو آسیا-اقیانوسیه برای حفاظت میراث فرهنگی

۱۳۹۶/۱۲/۸ ،۱۷:۱۷:۱۲ +۰۰:۰۰۸ اسفند ۱۳۹۶|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|برچسب‌ها: , , |

نمایش مطالب بیشتر