فراخوان مقاله: دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی

۱۳۹۷/۷/۱۳ ،۰۴:۴۳:۴۰ +۰۰:۰۰ ۱۳ مهر ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

راه‌اندازی سامانه جامع پاسخ‌گویی ۰۹۶۶۲ برای ارتباط مردم با سازمان میراث‌فرهنگی

۱۳۹۷/۷/۲ ،۰۱:۲۲:۵۷ +۰۰:۰۰ ۲ مهر ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

کارگاه آموزش عالی مطالعات عالی بافت های تاریخی برگزار می کند

۱۳۹۷/۲/۱۴ ،۰۶:۳۹:۲۰ +۰۰:۰۰ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان البرز برگزار می کند:

بزرگداشت روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی

۱۳۹۷/۱/۳۱ ،۲۳:۱۶:۴۵ +۰۰:۰۰ ۳۱ فروردین ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

فراخوان جایزۀ سال ۲۰۱۸ یونسکو آسیا-اقیانوسیه برای حفاظت میراث فرهنگی

۱۳۹۶/۱۲/۸ ،۱۷:۱۷:۱۲ +۰۰:۰۰ ۸ اسفند ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

بارگذاری پست های بیشتر