برنامه‌های جشنواره سیار؛ اتاق روشن در تمامی شهرها

۱۳۹۷-۲-۱۸ ۲۳:۰۸:۵۵ +۰۴:۳۰ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |

برنامه‌ی کامل کانون هم اندیشی معماری مشهد در جشنواره سیار؛ اتاق روشن

۱۳۹۷-۲-۱۸ ۰۵:۲۰:۰۲ +۰۴:۳۰ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

فراخوان همکاری کانون معماری و شهرِ موزه‌ی هنرهای معاصر تهران

۱۳۹۶-۱۰-۲۵ ۱۰:۵۱:۵۴ +۰۳:۳۰ ۲۵ دی ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |

کانون معماری و شهرِ موزه‌ی هنرهای معاصر تهران برگزار می‌نماید:

نمایش فیلم urban explorers: into the darkness

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۷:۴۸ +۰۳:۳۰ ۱۷ مرداد ۱۳۹۶|سینمای معماری دسته بندی ها|برچسب ها: , |

پخش فیلم The Fountainhead در موزه‌ی هنرهای معاصر تهران کانون معماری و شهر

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۸:۰۸ +۰۳:۳۰ ۱۳ تیر ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , |