خانه فرهنگ رایزن، بام لند و رستوران کانکریت: درخشش آثار معماران ایرانی در جایزه Prix Versailles | پروژه Dubai apple mall اثر نورمن فاستر پشت سر اثر دفتر معماری سروستان

۱۳۹۷-۳-۱۴ ۰۵:۳۲:۴۲ +۰۴:۳۰ ۱۴ خرداد ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , , |

نگاهی به پروژۀ «خوش بیاسای دمی» اثری از دفتر معماری سروستان

۱۳۹۷-۲-۱۵ ۰۰:۰۶:۵۸ +۰۴:۳۰ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷|اقامتی-هتلی, بازسازی, چوب, خاورمیانه, مدرن, مسکونی, معمار داخلی معاصر دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |