آشنایی با داوران دهمین جایزه معماری داخلی ایران

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۸:۱۷ +۰۰:۰۰۳ تیر ۱۳۹۶|دسته‌ها: معمار معاصر|برچسب‌ها: , , , , , , , , |

خانه کارنگی هیل اثر گیسو حریری و مژگان حریری | حمید خداپناهی

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۸:۲۳ +۰۰:۰۰۲۳ خرداد ۱۳۹۶|دسته‌ها: معماری امروز|برچسب‌ها: , , , , , , , |

نمایش مطالب بیشتر