فراخوان عمومی دعوت از دفاتر و شرکت‌های معماری جهت ارسال آثار به « کتاب سال معماری معاصر ایران »

۱۳۹۷/۶/۲۱ ،۰۳:۰۱:۲۹ +۰۰:۰۰ ۲۱ شهریور ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |

اختصاصی هنرمعماری آنلاین: نقد امیر بانی مسعود بر کتاب جدید نگار حکیم(معماران معاصر ایران: فضای جدید، حرکت و تجربه‌)

۱۳۹۷/۵/۱۷ ،۰۰:۴۸:۵۱ +۰۰:۰۰ ۱۷ مرداد ۱۳۹۷|نقد و نظریه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

بستر شناسی تقلید در معماری معاصر ایران حسین سلطانزاده

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۷:۴۸ +۰۰:۰۰ ۱۸ مرداد ۱۳۹۶|نقد و نظریه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

کارگاه معماری معاصر ایران مدرس: دکتر وحید قبادیان

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۸:۰۶ +۰۰:۰۰ ۱۷ تیر ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |

تجهیز پلاسکو به سیستم اطفای حریق دو صدم ساخت مجدد آن هزینه داشت

۱۳۹۶/۵/۲۲ ،۰۸:۰۳:۱۹ +۰۰:۰۰ ۱۴ بهمن ۱۳۹۵|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

تجدید بنای مدرسه ­ی دارالفنون (۱۳۰۷-۱۳۱۴ شمسی) / آبتین گلکار

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۸:۴۵ +۰۰:۰۰ ۱۰ بهمن ۱۳۹۵|معماری امروز دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

بارگذاری پست های بیشتر