فراخوان دومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی-اسلامی

۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ،۱۹:۴۹:۵۱ +۰۰:۰۰ ۲۲ اسفند ۱۳۹۶|مسابقات دسته بندی ها|برچسب ها: , |

فراخوان مسابقه‌ی بازسازی مناطق آزاد عراق: مسکن موصل

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۸:۳۴ +۰۰:۰۰ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶|مسابقات دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

جایزه‌‌ی انیمشین (انیماگوی) ۲۰۱۷: جایزه‌ی ویژه‌ی معماری به کوشش مجله‌ی DETAIL

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۸:۳۶ +۰۰:۰۰ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶|مسابقات دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

بارگذاری پست های بیشتر