فراخوان دومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی-اسلامی

۱۳۹۶-۱۲-۲۲ ۱۹:۴۹:۵۱ +۰۳:۳۰ ۲۲ اسفند ۱۳۹۶|مسابقات دسته بندی ها|برچسب ها: , |

فراخوان مسابقه‌ی بازسازی مناطق آزاد عراق: مسکن موصل

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۸:۳۴ +۰۳:۳۰ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶|مسابقات دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

جایزه‌‌ی انیمشین (انیماگوی) ۲۰۱۷: جایزه‌ی ویژه‌ی معماری به کوشش مجله‌ی DETAIL

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۸:۳۶ +۰۳:۳۰ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶|مسابقات دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

بارگذاری پست های بیشتر