پایگاه خبری هنرمعماری آنلاین زین بعد بر روی آدرس زیر به روز رسانی خواهد شد.

فراخوان عضویت و همکاری در کمیته علمی منظر فرهنگی زیر نظر مؤسسه فرهنگی ایکوموس ایران

۱۳۹۷/۴/۱ ،۰۳:۱۹:۵۳ +۰۰:۰۰۱ تیر ۱۳۹۷|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|برچسب‌ها: , , |

فراخوان جذب اعضاء در« کمیته معماری بومی » ، مستقر در مؤسسه فرهنگی ایکوموس ایران

۱۳۹۷/۳/۲۶ ،۲۲:۳۱:۱۳ +۰۰:۰۰۲۶ خرداد ۱۳۹۷|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|برچسب‌ها: |

جستاری در مفهوم میراث برای نسل‌ها: سخنرانی مهدی حجت در مؤسسه فرهنگی ایکوموس ایران

۱۳۹۷/۳/۱۵ ،۲۲:۱۴:۳۲ +۰۰:۰۰۱۵ خرداد ۱۳۹۷|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|برچسب‌ها: , |