موزه‌­ی مرکز فرهنگی – هنری کره در آمریکا

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۷:۴۰ +۰۰:۰۰۱۴ شهریور ۱۳۹۶|دسته‌ها: آمریکای شمالی, پروژه‌های معماری داخلی, مدرن, معماری امروز|برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , |

معماری خانه‌های مدرن امریکایی (بخش هشتم و پایانی)

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۷:۵۳ +۰۰:۰۰۱۰ مرداد ۱۳۹۶|دسته‌ها: پروژه‌های معماری داخلی, معماری امروز|برچسب‌ها: , , , , , , , , , , |

تاریخچه و سیر تکاملی فرودگاه‌ها | هنر معماری

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۸:۵۸ +۰۰:۰۰۲۳ مرداد ۱۳۹۵|دسته‌ها: نقد و نظریه|برچسب‌ها: , , , , , , |