پایگاه خبری هنرمعماری آنلاین زین بعد بر روی آدرس زیر به روز رسانی خواهد شد.

طراحی دفتر مرکزی گلدیران | هنر معماری

۱۳۹۵/۶/۱۷ ،۰۶:۰۸:۲۲ +۰۰:۰۰۱۷ شهریور ۱۳۹۵|دسته‌ها: معماری امروز|برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , |

شرکت تهویه‌ی نیا | هنر معماری

۱۳۹۵/۶/۱۷ ،۰۵:۲۷:۳۳ +۰۰:۰۰۱۷ شهریور ۱۳۹۵|دسته‌ها: معماری امروز|برچسب‌ها: , , , , , , , , , , |

آب‌انبار دیوان‌خانه | هنر معماری

۱۳۹۵/۶/۱۷ ،۰۴:۰۴:۱۴ +۰۰:۰۰۱۵ شهریور ۱۳۹۵|دسته‌ها: معماری امروز|برچسب‌ها: , , , , , , , , , , |

آپارتمان شماره 17 | هنر معماری

۱۳۹۵/۶/۱۵ ،۰۷:۱۰:۳۳ +۰۰:۰۰۱۵ شهریور ۱۳۹۵|دسته‌ها: معماری امروز|برچسب‌ها: , , , , , , , , |

گزارش دوّمین مسابقه­‌ی معماری داخلی هُنر معماری | هنر معماری

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۸:۵۳ +۰۰:۰۰۱۵ شهریور ۱۳۹۵|دسته‌ها: گزارش|برچسب‌ها: , , , , , |