ادارات مرکزی شرکت گاز طبیعی اسپانیا، بارسلونا معماران: دفتر معماری EMBT: انریک میرالس و بِنِدِتا تالیابوئه

۱۱ مرداد ۱۳۹۶|معماری امروز دسته|تگ ها , , , , , , , , , , , , , |