مروری بر تولید‌کنندگان کوچک و متوسط ایتالیایی: پرونده‌ی موروسو هنر معماری

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۸:۰۸ +۰۰:۰۰ ۱۳ تیر ۱۳۹۶|طراحی صنعتی دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , |

صندلی رحمی | ارو سارینن علیرضا صالح‌راستین

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۸:۰۹ +۰۰:۰۰ ۱۲ تیر ۱۳۹۶|طراحی صنعتی, معمار معاصر دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , |

نگاهی به زندگی و آثار ارو سارینن هنر معماری

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۸:۰۹ +۰۰:۰۰ ۱۲ تیر ۱۳۹۶|طراحی صنعتی, معمار معاصر دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , |

صندلی توپی اثری از ارو آرنیو | علی رضا صالح راستین

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۸:۲۳ +۰۰:۰۰ ۲۵ خرداد ۱۳۹۶|طراحی صنعتی دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , |

بارگذاری پست های بیشتر