کمیسیون ملی یونسکو در ایران اعلام نمود:

فراخوان بنیاد سرمایه انسانی و آموزش برای توسعه آسیا ( HEAD Foundation)، در زمینه حمایت از طرح‌های پیشنهادی در حوزه آموزش

۱۵ مرداد ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته|تگ ها , |