فراخوان جایزه طومار افتخار برنامه اسکان بشر ملل متحد

۱۳۹۷-۴-۱۲ ۰۳:۱۰:۴۱ +۰۴:۳۰ ۱۲ تیر ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

اعلام فرصت شغلی در ۵ ردیف مختص معماران و مهندسان در برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در ایران

۱۳۹۶-۱۲-۱۲ ۱۶:۴۷:۰۶ +۰۳:۳۰ ۱۲ اسفند ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |

کمیسیون ملی یونسکو در ایران اعلام نمود:

فراخوان بنیاد سرمایه انسانی و آموزش برای توسعه آسیا ( HEAD Foundation)، در زمینه حمایت از طرح‌های پیشنهادی در حوزه آموزش

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۷:۵۱ +۰۳:۳۰ ۱۵ مرداد ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |