ساختمان اداری‌ــ‌تجاری ولیعصر | هنر معماری

۱۳۹۵-۶-۳ ۰۹:۴۶:۱۷ +۰۴:۳۰ ۳ شهریور ۱۳۹۵|معماری امروز دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , |

اقامتگاه بارین در شمشک | هنر معماری

۱۳۹۵-۶-۳ ۰۷:۵۹:۲۰ +۰۴:۳۰ ۳ شهریور ۱۳۹۵|معماری امروز دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , |

نمایشگاه مرکزی ژیوانشی در کیش | هنر معماری

۱۳۹۵-۶-۳ ۰۶:۴۳:۲۱ +۰۴:۳۰ ۳ شهریور ۱۳۹۵|معماری امروز دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , |

بنای مسکونی مـژده [بیژن شافعی، ناهید بریانی] | هنرمعماری

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۸:۵۸ +۰۳:۳۰ ۲۳ مرداد ۱۳۹۵|معماری امروز دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , |

معرفی یک زوج معمـار (بیژن شافعی و ناهید بریانی) | هنر معماری

۱۳۹۵-۵-۲۳ ۱۴:۳۶:۳۶ +۰۴:۳۰ ۲۳ مرداد ۱۳۹۵|گفتگو دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , |

بارگذاری پست های بیشتر