به خانه دگران پیشه تو معماریست | مهشید معتمد بازنشر از روزنامه شرق

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۷:۳۱ +۰۳:۳۰ ۱۶ آبان ۱۳۹۶|نقد و نظریه دسته بندی ها|برچسب ها: , |

لزوم استفاده از نمادهای معماری ایرانی در هتل‌سازی در گفتگوی روزنامه شرق با فرید قاسمی

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۷:۳۹ +۰۳:۳۰ ۱۹ شهریور ۱۳۹۶|گفتگو دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

هنر فراموش‌شده سرامیک‌سازی نطنز در گفت‌وگو با عبادی

صدای سکوت

شادی کابیانی

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۷:۴۴ +۰۳:۳۰ ۳۱ مرداد ۱۳۹۶|گفتگو دسته بندی ها|برچسب ها: , |

دفاتر «وابسته» به «لیدر»ها شکست می‌خورند… | بازنشر از روزنامه شرق بهرام هوشیاریوسفی

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۷:۴۴ +۰۳:۳۰ ۳۱ مرداد ۱۳۹۶|نقد و نظریه دسته بندی ها|برچسب ها: , |

طراحی‌ نما یا بوم نقاشی! | بازنشر از روزنامه شرق عطا چوخاچیان. پژوهشگر دکترای معماری دانشگاه تکنیک مونیخ

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۷:۴۴ +۰۳:۳۰ ۳۱ مرداد ۱۳۹۶|نقد و نظریه دسته بندی ها|برچسب ها: , |

جست‌وجوی هویت در نامکان‌های شهر | بازنشر از روزنامه شرق نوا توکلی‌مهر. شهرساز

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۷:۴۴ +۰۳:۳۰ ۳۱ مرداد ۱۳۹۶|معماری امروز دسته بندی ها|برچسب ها: , |

جامعه، معماری، تعلق | عطا چوخاچیان: پژوهشگر و دکترای تکنولوژی معماری دانشگاه تکنیک مونیخ

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۷:۵۱ +۰۳:۳۰ ۱۵ مرداد ۱۳۹۶|نقد و نظریه دسته بندی ها|برچسب ها: , |

در جست‌وجوی یک الگوی خودی در معماری و طراحی شهری

روایت بلوغی هویت‌مدار | بهرام هوشیاریوسفی: دانشیار دانشگاه اسکوده سوئد

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۷:۵۱ +۰۳:۳۰ ۱۵ مرداد ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |

بارگذاری پست های بیشتر