جامعه، معماری، تعلق | عطا چوخاچیان: پژوهشگر و دکترای تکنولوژی معماری دانشگاه تکنیک مونیخ

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۷:۵۱ +۰۰:۰۰۱۵ مرداد ۱۳۹۶|دسته‌ها: نقد و نظریه|برچسب‌ها: , |

روایت بلوغی هویت‌مدار | بهرام هوشیاریوسفی: دانشیار دانشگاه اسکوده سوئد

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۷:۵۱ +۰۰:۰۰۱۵ مرداد ۱۳۹۶|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|برچسب‌ها: , |

نمایش مطالب بیشتر