مرکز هنری راکلند دفتر معماری حریری – حریری / وست نایاک، نیویورک، ۲۰۰۰ – ۲۰۰۴

۱۵ شهریور ۱۳۹۶|مدرن, معماری امروز دسته|تگ ها , , , , , , , , , , , , , , , , |