“اهمیت برگزاری مسابقات معماری و عملکرد دبیرخانه دائمی مسابقات” در رادیو فرهنگ

۱۳۹۷/۳/۸ ،۰۴:۲۹:۱۳ +۰۰:۰۰ ۸ خرداد ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

بخش دوم برنامه معماری اسلامی و کارنامه دهه های اخیر در خشت و خیال

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۷:۳۳ +۰۰:۰۰ ۲۷ مهر ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

خشت خیال این هفته: علی اعطا از وظایف شورای شهر می‌گوید

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۷:۳۵ +۰۰:۰۰ ۵ مهر ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

خشت و خیال: روانشناسی محیط و معماری(بخش اول) امشب از رادیو فرهنگ، ساعت 21

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۷:۴۲ +۰۰:۰۰ ۹ شهریور ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

خشت و خیال: منظر شهری تهران؛ روزگار نو امشب از رادیو فرهنگ، ساعت 21

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۷:۴۳ +۰۰:۰۰ ۲ شهریور ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , |

طنین ساختمان پلاسکو در رادیو معرفی برنامه جدید خشت و خیال از رادیو فرهنگ

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۷:۴۵ +۰۰:۰۰ ۲۶ مرداد ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |