معرفی تقدیر شدگان مسابقه ی طراحی مدرسه ی شش کلاسه ی روستای ده نو- جیرفت اثری از گروه معماری آن ( از تهران)

۱۳۹۷-۳-۱۱ ۲۲:۲۸:۰۸ +۰۴:۳۰ ۱۱ خرداد ۱۳۹۷|دوسالانه معماری و شهرسازی, مسابقات, معماری امروز دسته بندی ها|برچسب ها: , |

معرفی تقدیر شدگان مسابقه ی طراحی مدرسه ی شش کلاسه ی روستای ده نو- جیرفت اثری از گروه معماری فرنود هور ( از قزوین)

۱۳۹۷-۳-۱۱ ۲۲:۰۷:۲۹ +۰۴:۳۰ ۱۱ خرداد ۱۳۹۷|دوسالانه معماری و شهرسازی, مسابقات, معماری امروز دسته بندی ها|برچسب ها: , |

معرفی تقدیر شدگان مسابقه ی طراحی مدرسه ی شش کلاسه ی روستای ده نو- جیرفت اثری از نسیم نجفقلی پور کلانتری، بهار سلیقه و مریم امیرصدقی ( از تبریز)

۱۳۹۷-۳-۱۱ ۰۵:۴۹:۳۹ +۰۴:۳۰ ۱۱ خرداد ۱۳۹۷|دوسالانه معماری و شهرسازی, مسابقات, معماری امروز دسته بندی ها|برچسب ها: , |

معرفی تقدیر شدگان مسابقه ی طراحی مدرسه ی شش کلاسه ی روستای ده نو- جیرفت اثری از آرش آبی نما و درنا لطفی

۱۳۹۷-۳-۱۱ ۰۴:۱۱:۰۵ +۰۴:۳۰ ۱۱ خرداد ۱۳۹۷|دوسالانه معماری و شهرسازی, مسابقات, معماری امروز دسته بندی ها|برچسب ها: , |

معرفی تقدیر شدگان مسابقه ی طراحی مدرسه ی شش کلاسه ی روستای ده نو- جیرفت اثری از احسان حاجی رسولی ها، امیر شفاعی زاده، بردیا حاجی رسولی ها ( از اصفهان)

۱۳۹۷-۳-۱۱ ۰۱:۴۶:۳۰ +۰۴:۳۰ ۱۱ خرداد ۱۳۹۷|دوسالانه معماری و شهرسازی, مسابقات, معماری امروز دسته بندی ها|برچسب ها: , |

معرفی رتبه پنجم مسابقه ی طراحی مدرسه ی شش کلاسه ی روستای ده نو- جیرفت اثری از مینا و محمد امین تقی زاده ( از گیلان- تالش)

۱۳۹۷-۴-۳۱ ۲۳:۱۸:۲۸ +۰۴:۳۰ ۱۱ خرداد ۱۳۹۷|دوسالانه معماری و شهرسازی, مسابقات, معماری امروز دسته بندی ها|برچسب ها: , |

معرفی رتبه چهارم مسابقه ی طراحی مدرسه ی شش کلاسه ی روستای ده نو- جیرفت اثری از دفتر معماری آن

۱۳۹۷-۴-۳۱ ۰۴:۰۴:۰۸ +۰۴:۳۰ ۱۰ خرداد ۱۳۹۷|دوسالانه معماری و شهرسازی, مسابقات, معماری امروز دسته بندی ها|برچسب ها: , |

معرفی رتبه سوم مسابقه ی طراحی مدرسه ی شش کلاسه ی روستای ده نو- جیرفت اثری از سمن بزازیان، محمدرضا خسروی، مهدیه رحیمی طرقی ( از تهران)

۱۳۹۷-۴-۲۹ ۲۱:۵۴:۵۶ +۰۴:۳۰ ۸ خرداد ۱۳۹۷|آموزشی-تحقیقاتی, دوسالانه معماری و شهرسازی, مسابقات, معماری امروز دسته بندی ها|برچسب ها: , |

بارگذاری پست های بیشتر