بازنشر از پایگاه رویدادهای معماری:

مداخلات فراقانونی: پرسش‌هایی درباره‌ی جایگاه دبیرخانه‌ی مسابقات معماری و شهرسازی | شیوا آراسته

۲ آبان ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته|تگ ها , |