چگونه مسابقه معماری زیستا بدون مدیر مسابقه ، مورد تأیید دبیرخانه‌ی مسابقات واقع شده است؟ / آیا مسابقات در حال تنزل به جایگاه روشی تبلیغاتی برای شرکتها شده‌اند؟

۱۳۹۷/۱/۱۵ ،۱۸:۴۰:۲۴ +۰۰:۰۰۱۵ فروردین ۱۳۹۷|دسته‌ها: نقد و نظریه|برچسب‌ها: , , |

مداخلات فراقانونی: پرسش‌هایی درباره‌ی جایگاه دبیرخانه‌ی مسابقات معماری و شهرسازی | شیوا آراسته

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۷:۳۲ +۰۰:۰۰۲ آبان ۱۳۹۶|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|برچسب‌ها: , |