چگونه مسابقه معماری زیستا بدون مدیر مسابقه ، مورد تأیید دبیرخانه‌ی مسابقات واقع شده است؟ / آیا مسابقات در حال تنزل به جایگاه روشی تبلیغاتی برای شرکتها شده‌اند؟

۱۳۹۷/۱/۱۵ ،۱۸:۴۰:۲۴ +۰۰:۰۰ ۱۵ فروردین ۱۳۹۷|نقد و نظریه دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

بازنشر از پایگاه رویدادهای معماری:

مداخلات فراقانونی: پرسش‌هایی درباره‌ی جایگاه دبیرخانه‌ی مسابقات معماری و شهرسازی | شیوا آراسته

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۷:۳۲ +۰۰:۰۰ ۲ آبان ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |