برای قبولی در دوره‌ی دکتری دانشگاه تهران به کلاس‌های اسکیس بروید: اقدام غیرقانونی دانشکده معماری دانشگاه تهران در پذیرش دانشجویان دوره دکتری

۱۳۹۷-۴-۱۵ ۰۷:۰۵:۴۹ +۰۴:۳۰ ۱۵ تیر ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |

دعوت مجدد کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران به مجمع عمومی در پی عدم رسمیت جلسه نخست

۱۳۹۷-۴-۱۲ ۰۴:۵۸:۲۲ +۰۴:۳۰ ۱۲ تیر ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |

نشست هم اندیشی چشم انداز و سناریو های توسعه در سند آمایش استان تهران

۱۳۹۷-۳-۲۸ ۰۲:۱۰:۳۲ +۰۴:۳۰ ۲۸ خرداد ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

سلسله نشست های بررسی نظری و عملی چالش حفاظت و توسعه میراث معماری و شهری بر گزار می کند:

بهسازی هسته مرکزی شهر قم با تاکید بر احیای محورهای تاریخی- فرهنگی

۱۳۹۷-۲-۲۱ ۰۵:۴۹:۰۶ +۰۴:۳۰ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

انجمن مطالعات معماری دانشگاه تهران برگزار می‌نماید

سلسله نشست‌های « معماری آلترناتیو »

۱۳۹۷-۲-۱۷ ۰۰:۰۳:۰۶ +۰۴:۳۰ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

بارگذاری پست های بیشتر