فراخوان اولیه مسابقه طراحی المان‌های میادین اصلی دانشگاه بجنورد

۱۲ شهریور ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران, مسابقات دسته|تگ ها , , |