خشت خیال این هفته: علی اعطا از وظایف شورای شهر می‌گوید

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۷:۳۵ +۰۰:۰۰۵ مهر ۱۳۹۶|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|برچسب‌ها: , , , , |

خشت و خیال: روانشناسی محیط و معماری(بخش اول)

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۷:۴۲ +۰۰:۰۰۹ شهریور ۱۳۹۶|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|برچسب‌ها: , , , , |