دویست و دهمین جلسه گفتمان از سلسله گفتمان های نقد معماری و شهرسازی برگزار می گردد:

بازخوانی فرآیند طراحی شهری با تاکید بر تحقق پذیری پروژه ها

۱۳۹۷-۷-۱۳ ۰۶:۰۴:۲۳ +۰۳:۳۰ ۱۳ مهر ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |

دویست و نهمین جلسه از سلسله جلسات نقد معماری و شهرسازی برگزار می گردد:

کاشی های کاشیکار برج آزادی

۱۳۹۷-۶-۳۰ ۰۵:۰۸:۵۰ +۰۴:۳۰ ۲۶ شهریور ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

دویست و هشتمین جلسه از سلسله گفتمان های نقد معماری و شهر سازی برگزار می شود:

معماری و شهرسازی/ تجلی جامعه

۱۳۹۷-۶-۱۳ ۰۶:۳۲:۴۹ +۰۴:۳۰ ۱۳ شهریور ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی تلفیقی هنرمندان سیستان و بلوچستان (ازشهر سوخته تا کلپورگان)

۱۳۹۷-۶-۹ ۰۶:۱۰:۰۸ +۰۴:۳۰ ۹ شهریور ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: |

سخنرانی شیوا آراسته در خانه هنرمندان ایران با موضوع «دستیابی به رابطه توده و فضا در بافت شهرها»

۱۳۹۷-۵-۲۸ ۰۰:۲۴:۲۸ +۰۴:۳۰ ۲۸ مرداد ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , |

خانه هنرمندان ایران برگزار می کند:

جریان‌های نوگرا در هنرهای تجسمی ایران

۱۳۹۷-۵-۲۶ ۰۳:۵۸:۳۳ +۰۴:۳۰ ۲۶ مرداد ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |

دویست و ششمین سلسله گفتمان های نقد معماری و شهرسازی برگزار می شود:

چالش های حفاظت و احیاء بافت تاریخی حصار صفوی طهران

۱۳۹۷-۵-۱۸ ۲۳:۳۸:۴۸ +۰۴:۳۰ ۱۸ مرداد ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

بارگذاری پست های بیشتر