چهارمین نشست “تألیف در معماری” با موضوع معماری تالیفی غرب ساز و کارهای مدرن معرفت

۱۳۹۷-۷-۱۰ ۰۷:۱۳:۳۷ +۰۳:۳۰ ۱۰ مهر ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |

اعلام تقویم کامل سلسله نشست‌های تألیف در معماری در اصفهان

۱۳۹۷-۶-۳۰ ۰۵:۳۹:۰۶ +۰۴:۳۰ ۲۵ شهریور ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , |

دومین نشست “تألیف در معماری” با موضوع رجوع به سنت و چالش های معرفتی معمار

۱۳۹۷-۶-۹ ۰۰:۰۶:۴۱ +۰۴:۳۰ ۹ شهریور ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: |

سخنرانی محمدرضا قانعی در جشن اهدای جوایز مسابقه یونسکو ۲۰۱۷

۱۳۹۷-۳-۲۱ ۰۴:۵۹:۲۱ +۰۴:۳۰ ۲۱ خرداد ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

مؤسسه فرهنگی ایوان برگزار می‌نماید

نخستین نشست تاریخ اصفهان: اصفهان شناسی از نگاهی دیگر

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۷:۳۸ +۰۳:۳۰ ۲۳ شهریور ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |