پروژه‌ی خانه‌ی مسکونی لواسان گروه طراحان داخلی بیشل

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۸:۰۶ +۰۳:۳۰ ۱۶ تیر ۱۳۹۶|پروژه‌های معماری داخلی دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

بنای مسکونی مـژده [بیژن شافعی، ناهید بریانی] | هنرمعماری

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۸:۵۸ +۰۳:۳۰ ۲۳ مرداد ۱۳۹۵|معماری امروز دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , |