برجهای گریان: مرکز جدید تجارت جهانی دفتر معماری حریری – حریری / طرح پیشنهادی، 2002

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۷:۴۰ +۰۰:۰۰ ۱۵ شهریور ۱۳۹۶|تجاری, مدرن, معماری امروز دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , |

مرکز فرهنگی تژیباو نومِئا، کالدونیای جدید 1991- 1998

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۷:۵۰ +۰۰:۰۰ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶|معماری امروز دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , |