نگاهی تحلیلی به تیم داوران جایزه‌ی بزرگ معمار در این سالها + آمار ادوار پیشین دوماهنامه‌ی معمار

۱۳۹۷/۸/۱۶ ،۰۸:۵۸:۲۱ +۰۰:۰۰ ۲ تیر ۱۳۹۶|نگاه سردبیر دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

انتشار فراخوان جایزه‌ی بزرگ معمار۱۳۹۶ از سوی مجله‌ی معمار دوماهنامه‌ی معمار

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۸:۱۹ +۰۰:۰۰ ۲ تیر ۱۳۹۶|مسابقات دسته بندی ها|برچسب ها: , , |