برنامه جدید خانه فیلم معمار(cinearch) اعلام شد

فرانک لوید رایت روی پرده خانه هنرمندان ایران

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۷:۳۸ +۰۳:۳۰ ۲۰ شهریور ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , |

برنامه جدید خانه فیلم معمار cinearch اعلام شد

خانه آهنی – ویکتور هورتا(همراه با سخنرانی محمدرضا نیکبخت)

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۷:۵۲ +۰۳:۳۰ ۱۴ مرداد ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

تهران: کیفیت زندگی یکصد و هشتاد و پنجمین گفتمان نقد معماری و شهرسازی

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۸:۰۷ +۰۳:۳۰ ۱۵ تیر ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |