سلسله نشست‌های تهران شناسی و تهران پژوهی: عصر تهران

چهارمین نشست: داستان تهران، همراه با معرفی و نقد کتاب داستان تهران

۲۹ شهریور ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته|تگ ها , , , |