دفاتر «وابسته» به «لیدر»ها شکست می‌خورند… | بازنشر از روزنامه شرق بهرام هوشیاریوسفی

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۷:۴۴ +۰۳:۳۰ ۳۱ مرداد ۱۳۹۶|نقد و نظریه دسته بندی ها|برچسب ها: , |

در جست‌وجوی یک الگوی خودی در معماری و طراحی شهری

روایت بلوغی هویت‌مدار | بهرام هوشیاریوسفی: دانشیار دانشگاه اسکوده سوئد

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۷:۵۱ +۰۳:۳۰ ۱۵ مرداد ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |

شهر و منظر برگزار می‌نماید

مَسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۸:۰۱ +۰۳:۳۰ ۲۷ تیر ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: |