فراخوان دوازدﻫﻤﯿﻦ دوره ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان: مسابقه طراحی مفهومی(CONCEPT DESIGN) ﻣﻌﻤــﺎریِ ﻧــﻮر و ﺳﺎﯾﻪ + برندگان دوره سوم(پیوند ناگسستنی معماری و نور)

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۷:۳۰ +۰۳:۳۰ ۷ آذر ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |

نگاهی به جزئیات کارگاه بین‌المللی طراحی معماری در هامبورگ آلمان به کوشش بنیاد میرمیران و دانشگاه پارس

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۸:۳۴ +۰۳:۳۰ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

گزارش تصویری یازدهمین دوره مسابقه معماری میرمیران مؤرخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۸:۳۶ +۰۳:۳۰ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶|گزارش دسته بندی ها|برچسب ها: , , |