جمع آوری امضاء از معماران جهت جلوگیری از تخریب خانه‌ها و بافت تاریخی شیراز

۱۳۹۷-۲-۲۳ ۲۲:۰۸:۱۶ +۰۴:۳۰ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |

انجمن علمی شهرسازی دانشگاه پیام نور برگزار می کند:

همایش روند شکل گیری و ساختار شهر شیراز

۱۳۹۷-۲-۲۱ ۰۶:۲۱:۵۰ +۰۴:۳۰ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

سیدمحمد بهشتی: بناهای تاریخی را باید با روش خودمان مقاوم کنیم

۱۳۹۶-۵-۲۲ ۰۸:۰۳:۲۲ +۰۴:۳۰ ۱۴ دی ۱۳۹۵|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

شاهچراغ در محاصره تجارت‌خانه‌ها | میراث شیراز چگونه حراج شد؟

۱۳۹۶-۵-۲۲ ۰۸:۰۳:۲۳ +۰۴:۳۰ ۷ دی ۱۳۹۵|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |