جمع آوری امضاء از معماران جهت جلوگیری از تخریب خانه‌ها و بافت تاریخی شیراز

۱۳۹۷/۲/۲۳ ،۲۲:۰۸:۱۶ +۰۰:۰۰۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|برچسب‌ها: , |

سیدمحمد بهشتی: بناهای تاریخی را باید با روش خودمان مقاوم کنیم

۱۳۹۶/۵/۲۲ ،۰۸:۰۳:۲۲ +۰۰:۰۰۱۴ دی ۱۳۹۵|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|برچسب‌ها: , , , , |

شاهچراغ در محاصره تجارت‌خانه‌ها | میراث شیراز چگونه حراج شد؟

۱۳۹۶/۵/۲۲ ،۰۸:۰۳:۲۳ +۰۰:۰۰۷ دی ۱۳۹۵|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|برچسب‌ها: , , , |