معرفی پروژۀ «پاویون ایران در اکسپوی ۲۰۱۵ میلان» اثری از دفاتر فازاد استدیو و مهندسین مشاور ارگ بم کرمان

۱۳۹۷-۳-۵ ۰۶:۴۳:۳۱ +۰۴:۳۰ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷|اروپا, معماری امروز دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

نشست تحلیل چهار دهه معماری معاصر ایران

۱۳۹۷-۲-۱۰ ۰۶:۵۰:۴۱ +۰۴:۳۰ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران, معمار معاصر دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

معماری خانه‌های مسکونی در اقلیم کویری ایران مرضیه طبائیان

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۷:۵۵ +۰۳:۳۰ ۹ مرداد ۱۳۹۶|آموزش, معمار معاصر دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , |

موزه‌ی ملّی ایران باستان مرضیه طبائیان و حسن طرفه

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۸:۰۱ +۰۳:۳۰ ۲۸ تیر ۱۳۹۶|معماری امروز دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

کوربو در ایران معرفی پروژه‌ی پویا خزائلی پارسا در مجلّه‌ی دوموس

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۸:۰۵ +۰۳:۳۰ ۱۹ تیر ۱۳۹۶|معماری امروز دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

بارگذاری پست های بیشتر