از سلسله گفتگوهای معماری و شهر در باغ کتاب تهران

بررسی پردیس تئاتر خاوران در ادامه سلسله نشستهای پروژه‌های بزرگ مقیاس مؤسسه تهران

مهر ۱۲, ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته|تگ ها , , , , , , |