انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می کند:

معماری همساز با طبیعت/ با نگاهی به آثار ثبت شده معماری خاک در میراث جهانی یونسکو

۱۳۹۷-۶-۳۰ ۰۳:۳۸:۵۰ +۰۴:۳۰ ۲۹ شهریور ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

انجمن مفاخر ایران برگزار می کند:

باب اندیشه در معماری معاصر ایران

۱۳۹۷-۶-۸ ۲۳:۵۴:۵۱ +۰۴:۳۰ ۸ شهریور ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |

انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می کند:

گیل گمش مسافر تاریخ…

۱۳۹۷-۶-۱ ۲۳:۳۶:۳۱ +۰۴:۳۰ ۱ شهریور ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |

انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می نماید:

مسابقات معماری

۱۳۹۷-۵-۱۹ ۲۳:۳۵:۱۹ +۰۴:۳۰ ۱۹ مرداد ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |

انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می نماید:

دریانوردان و معماری بومی خلیج فارس

۱۳۹۷-۵-۱۲ ۰۰:۵۳:۴۳ +۰۴:۳۰ ۱۱ مرداد ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |

دویست و هشتاد و پنجمین گفتمان هنر و معماری به کوشش انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌گردد:

سازه های آبی شهر قزوین

۱۳۹۷-۵-۶ ۰۳:۵۱:۱۷ +۰۴:۳۰ ۶ مرداد ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |

دویست و هشتاد و چهارمین گفتمان هنر و معماری انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می کند:

کارون، زادگاه تمدن

۱۳۹۷-۴-۳۰ ۰۳:۴۳:۲۱ +۰۴:۳۰ ۳۰ تیر ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |

انجمن مفاخر معماری ایران، برنامه‌های مرداد ۱۳۹۷: از معماری بومی خلیج فارس تا مسابقات معماری!

۱۳۹۷-۴-۲۵ ۰۷:۱۰:۱۹ +۰۴:۳۰ ۲۵ تیر ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: |

بارگذاری پست های بیشتر