دویست و نود و پنجمین گفتمان هنر و معماری به کوشش انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌گردد:

کیفیت حیات شهر

۱۳۹۷-۸-۱۷ ۲۳:۴۵:۳۵ +۰۳:۳۰ ۱۷ آبان ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |

انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می نماید:

تاریخ شفاهی دانشگاه یزد

۱۳۹۷-۷-۲۷ ۰۳:۲۶:۳۴ +۰۳:۳۰ ۲۷ مهر ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

گزارش اختصاصی هنر معماری آنلاین از مراسم رونمایی پروژه ی تاریخ شفاهی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه ملی ایران

۱۳۹۷-۷-۲۷ ۰۲:۱۷:۰۱ +۰۳:۳۰ ۲۷ مهر ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران, گزارش دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می نماید:

مسیر گردشگری در بافت تاریخی همراه با آئین رونمایی تمبر جاده ابریشم

۱۳۹۷-۷-۱۹ ۲۳:۵۴:۱۷ +۰۳:۳۰ ۱۹ مهر ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |

دویست و نود و دومین گفتمان هنر و معماری به کوشش انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌گردد:

گفتاری در ضرورت و امکان مطالعات نظری در معماری ایران

۱۳۹۷-۷-۱۳ ۰۲:۳۳:۵۰ +۰۳:۳۰ ۱۳ مهر ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می کند:

معماری همساز با طبیعت/ با نگاهی به آثار ثبت شده معماری خاک در میراث جهانی یونسکو

۱۳۹۷-۶-۳۰ ۰۳:۳۸:۵۰ +۰۴:۳۰ ۲۹ شهریور ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

انجمن مفاخر ایران برگزار می کند:

باب اندیشه در معماری معاصر ایران

۱۳۹۷-۶-۸ ۲۳:۵۴:۵۱ +۰۴:۳۰ ۸ شهریور ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |

بارگذاری پست های بیشتر