انجمن مفاخر معماری ایران، برنامه‌های مرداد ۱۳۹۷: از معماری بومی خلیج فارس تا مسابقات معماری!

۱۳۹۷-۴-۲۵ ۰۷:۱۰:۱۹ +۰۴:۳۰ ۲۵ تیر ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: |

کدام معماران در جلد دوم کتاب معماران ایران توسط انجمن مفاخر معماری ایران معرفی شده‌اند؟

۱۳۹۷-۴-۲۱ ۰۸:۰۴:۴۱ +۰۴:۳۰ ۲۱ تیر ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: |

درنگی بر اهمیت نگارش جلد دوم کتاب معماران ایران به بهانه مراسم رونمایی این هفته آن

۱۳۹۷-۴-۱۶ ۰۱:۳۲:۳۳ +۰۴:۳۰ ۱۶ تیر ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: |

مراسم رونمایی از جلد دوم کتاب معماران ایران به کوشش انجمن مفاخر معماری ایران

۱۳۹۷-۴-۱۴ ۲۳:۲۸:۵۰ +۰۴:۳۰ ۱۴ تیر ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

دعوت از معماران و هنرمندان برای اقامت و کار در محله‌ی سیروس تهران

۱۳۹۷-۴-۱۲ ۰۳:۲۰:۲۹ +۰۴:۳۰ ۱۲ تیر ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

چرا شوش مهم است؟ سخنرانی عضو شورای شهر در برنامه این هفته انجمن مفاخر معماری ایران

۱۳۹۷-۴-۱ ۰۵:۲۴:۰۲ +۰۴:۳۰ ۱ تیر ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , |

گَوَرت : سخنرانی این هفته انجمن مفاخر معماری ایران

۱۳۹۷-۳-۲۶ ۰۴:۳۷:۵۱ +۰۴:۳۰ ۲۶ خرداد ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

رونمایی از جلد دوم کتاب معماران معاصر ایران: اعلام برنامه‌های جدید انجمن مفاخر معماری ایران

۱۳۹۷-۳-۲۲ ۰۶:۰۷:۲۷ +۰۴:۳۰ ۲۲ خرداد ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: |

بارگذاری پست های بیشتر