پنجمین نشست از سلسه نشست های معماری و شهرسازی با موضوع شکل گیری و استقرار نظام پایش و ارزیابی طرح های توسعه و عمران برگزار می گردد

۱۳۹۷-۴-۹ ۰۴:۳۱:۰۰ +۰۴:۳۰ ۹ تیر ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

گرامیداشت پنجاهمین سالگرد حضور مهندسین مشاور شارستان در حرفه معماری و شهرسازی

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۷:۳۵ +۰۳:۳۰ ۵ مهر ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

نشست تهران کارگاه ساختمانی: کیفیت زندگی

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۸:۲۰ +۰۳:۳۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , |